Privacybeleid

1. Wie zijn we?

KV-Designs – met adres: www.kv-designs.be en ondernemingsnummer: BE0502.926.192 – vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil zijn bezoekers en klanten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Wij willen onze klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om ze beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. KV-Designs vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt. Wij nodigen je graag uit om tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

2. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website(s) van KV-Designs. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

3. Waarborgen privacy

KV-Designs streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van zijn bezoekers en klanten te respecteren telkens wanneer wij je persoonsgegevens verwerken.

4. Toestemming

Door de informatie en de diensten van KV-Designs te gebruiken, ga je akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Je toestemming wordt telkens persoonlijk gevraagd bij registratie als lid, alsook wanneer je gebruik maakt van onze verschillende digitale formulieren.

5. Monitoren gedrag bezoekers

KV-Designs maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie onze website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

De informatie die we – via cookies – registreren bestaat uit onder meer het IP-adres, het type browser, het type apparaat en de bezochte pagina’s binnen onze website. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie waardoor deze niet valt onder de verwerking van persoonsgegevens.

6. Gebruik van cookies

Onze website plaatst cookies bij bezoekers waarvan hun internetbrowser en/of apparaat dit toelaat. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op je harde schrijf heeft geplaatst. Het is mogelijk dat kv-designs.be cookies gebruikt om je voorkeuren en instellingen te bewaren en om je webervaring te optimaliseren.

Cookie van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies die niet door ons kunnen beïnvloed worden.

Wens je je opgeslagen cookies te verwijderen?

Dit verschilt van welke internetbrowser en/of apparaat dat je gebruikt, raadpleeg hiervoor de help-index van je internetbrowser of de gebruikershandleiding van je toestel indien je de cookies wenst te verwijderen en/of wenst uit te schakelen.

7. Veiligheid en beveiliging

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Daarnaast hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens KV-Designs van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • wij hanteren een gebruikersnaam en streng wachtwoordbeleid op al onze systemen

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan worden onze klanten hiervan persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

8. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Van zodra je van deze links gebruikmaakt, verlaat je onze website en moet je er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben van en/of over deze externe website(s).

Bijgevolg kunnen wij dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt op deze externe websites, wees dus steeds voorzichtig en bekijk telkens de privacyverklaring die van toepassing is op elke afzonderlijke website alvorens je er gebruik van maakt en/of persoonlijke gegevens invult.

9. Beheer van jouw persoonlijke informatie

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KV-Designs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation) – of ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – genoemd. Je kan ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van jouw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

 • wanneer je wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, zoek je naar het vak dat je kan aanklikken om aan te geven dat je niet wilt dat de opgegeven informatie door ons wordt gebruikt voor de verdere interne verwerking van jouw persoonsgegevens
 • als je eerder akkoord bent gegaan met het gebruik van je persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden, kan je op elk moment van gedacht veranderen door je af te melden in de steeds voorziene afmeldlinks of door ons schriftelijk en/of telefonisch te contacteren.

Je kan details van persoonlijke informatie die wij over je hebben gratis opvragen aan ons hoofdkantoor: Kapelsesteenweg 82, 2930 Brasschaat – BE. Als je van mening bent dat de informatie die we over jou hebben onjuist of onvolledig is, en/of dat je die wenst over te dragen en/of te verwijderen: gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken op bovenstaand adres. Onjuiste informatie wordt onmiddellijk en zonder vergoeding gecorrigeerd. Daarnaast kan je je op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen ook verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken en trachten deze binnen een tijdspanne van 10 werkdagen te vervolledigen.

10. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door KV-Designs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om de aanvraag voor je contactinformatie in behandeling te nemen, activeren en je hiervan kennis te geven
 • informeren over (nieuwe) diensten en/of producten
 • voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van opdrachten en/of diensten
 • het uitvoering geven aan, of het uitgeven van een opdracht
 • om prestaties op te volgen
 • om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse
 • administratieve doeleinden
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KV-Designs de volgende persoonsgegevens vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • adres
 • ondernemingsnummer en bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • website en bijhorende social media kanalen (indien van toepassing)

Je persoonsgegevens worden door KV-Designs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

11. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door KV-Designs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsberichten over onze diensten en eventuele promoties
 • communicatie over de opdracht, bestelling en/of werkzaamheden
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • het feliciteren van de persoon zijn / haar verjaardag
 • communicatie over de prestaties van de aangeboden diensten (vb. statistieken en rapportages)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijfformulier van onze nieuwsbrief
 • je schriftelijke toestemming via mailcontact

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KV-Designs de volgende persoonsgegevens vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • adres
 • ondernemingsnummer en bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • website en bijhorende social media kanalen (indien van toepassing)

Je persoonsgegevens worden door KV-Designs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is voor onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan op elk moment via de volgende pagina: uitschrijven nieuwsbrief

12. Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. KV-Designs kan/ maakt gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van onze web portaal- en betalings- mogelijkheden
 • het verzorgen van onze mailing en nieuwsbrieven
 • het verzorgen van onze (financiële) administratie

Uw persoonlijke informatie wordt enkel intern behandeld en zal niet verkocht, verspreid of verhuurt worden aan derden waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, tenzij we uw expliciete toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie (al dan niet promotioneel) over ons en of derden toe te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.

13. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

14. Bewaartermijn

KV-Designs bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 10 & 11 te realiseren. Alsook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

15. Wijzigingen

KV-Designs behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

16. Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over het privacybeleid van KV-Designs, kan je ons hier contacteren.
Of bekijk hier onze algemene voorwaarden.